LOADING ALGEMENE VOORWAARDEN

JENNY VAN GOMPEL FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jenny van Gompel Fotografie. Bij het afnemen van producten en/of diensten gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Jenny van Gompel Fotografie maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van DuPho. Deze kunt u hier downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze algemene voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Jenny van Gompel Fotografie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor Jenny van Gompel Fotografie

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig tenzij anders overeengekomen. De genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief wettelijke belasting (BTW) binnen Nederland, tenzij anders vermeld. Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken dient men dit te bevestigen per mail. De offerte wordt dan omgezet in een definitieve reservering en is bindend. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever akkoord gaat met het bedrag dat genoemd wordt in de offerte, de daarbij behorende producten en/of diensten en de datum. Een huwelijksdatum wordt na het geven van akkoord op de offerte vastgelegd doch pas definitief gereserveerd van ontvangst van de aanbetaling van € 200,00.

Reportages op locatie

Vaak wordt er gekozen om de reportage op een locatie te maken. Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage. Jenny van Gompel Fotografie kan u hierbij uiteraard wel adviseren en meedenken. Jenny van Gompel fotografie adviseert u een alternatieve locatie te zoeken welke bij slecht weer bezocht kan worden. In overleg kan gebruik worden gemaakt van de studio, dit is afhankelijk van het aantal personen en de stijl van de reportage. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van de locatie, het verkrijgen van toegang en alle locatievergoedingen zoals parkeren, toegangskosten etc.

Toeslagen

Voor zon- en feestdagen kan er een toeslag worden berekend. Deze wordt vooraf besproken.

Levering fotomateriaal

U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt. Jenny van Gompel Fotografie is vrij om naar eigen inzicht haar artistieke stijl en kennis toe te passen. De foto’s worden 2-3 weken na de reportage geleverd tenzij anders overeengekomen. Voor huwelijksfotografie is dit 4-8 weken na de huwelijksdatum. Jenny van Gompel Fotografie selecteert de beelden die in aanmerking komen voor nabewerking en levering. Er is geen inzage in de overige beelden . De foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt zoals dat nodig is bij RAW bestanden. De beelden die in aanmerking komen voor een huwelijksalbum kunnen een extra bewerking krijgen, dit naar eigen inzicht van Jenny van Gompel Fotografie. Indien de foto’s digitaal geleverd worden zullen deze als Jpeg bestand in hoge resolutie geleverd worden. Er worden nooit RAW bestanden geleverd omdat dit slechts een halffabrikaat is, het eindresultaat bestaat pas na de nodige bewerkingen en is de stijl van Jenny van Gompel Fotografie.

Gebruik van de foto’s

De foto’s mogen worden gebruikt, worden afgedrukt, zoveel men zelf wil als het voor privé doeleinden wordt gebruikt. Publicatie op een persoonlijke website (dus niet commercieel) en op je eigen social media pagina is toegestaan mits het de meegeleverde kleine bestanden zijn en de volgende copyright vermelding wordt gebuikt: foto: jenny van Gompel Fotografie (www.jennyvangompel.nl) Foto’s gemaakt door Jenny van Gompel Fotografie mogen niet worden bewerkt of bijgesneden en dan online worden geplaatst. Enkel de originele foto’s in klein formaat met naamsvermelding.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij de fotograaf Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik Het is niet toegestaan de foto’s op te sturen voor fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Jenny van Gompel fotografie De klant geeft Jenny van Gompel Fotografie toestemming de foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals o.a. Social Media, website, folders, fotowedstrijden, exposities etc. De klant kan voor de reportage per mail kenbaar maken hier bezwaar tegen te hebben. De foto’s zullen dan niet gebruikt worden. Het is de klant niet toegestaan de foto’s voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet tenzij hiervoor licentie is afgegeven.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist bewaren van de bestanden en het maken van een backup. Jenny van Gompel Fotografie bewaart de bestanden twee jaar na het versturen van de bestanden. Bij het opnieuw opvragen van de bestanden wordt een vergoeding van € 25,00 gevraagd. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten

Schade aan producten moeten binnen 3 dagen per mail worden gemeld. Hierna vervalt het recht op een vervangend product. Gezien de fotoproducten maatwerk en persoonlijk is kunnen bestelde producten niet worden geretourneerd. Jenny van Gompel Fotografie is niet verantwoordelijk voor het eindproduct bij het bestellen van fotoproducten bij derden Levertijd van producten verschillen per product en leverancier. Indien gewenst kan er een geschatte levertijd worden afgegeven.

Technische problemen

Jenny van Gompel fotografie doet er alles aan om de risico’s op technische problemen te beperken door te werken met professioneel apparatuur en meerdere camera’s en lenzen zodat er altijd een backup is. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor de eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht zoals brand, defecte geheugenkaart of diefstal is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terug betalen van het reeds betaalde bedrag of indien mogelijk het aanbieden van een vervangende fotograaf. Indien men kiest voor terugbetaling zal het bedrag binnen 10 dagen zal dit binnen geschieden. Jenny van Gompel Fotografie zal indien gewenst binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de reportage echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen zoals de bewerkingen en leveringen zullen worden afgehandeld door de vervangende fotograaf.

Klachten

Klachten dienen binnen 7 dagen na levering van de foto’s schriftelijk (per mail) worden gemeld.

Extra toevoegingen huwelijksfotografie

Indien er ook een, niet door Jenny van Gompel Fotografie samenwerkende, videograaf aanwezig is kan het zijn dat dit het aantal en spontaniteit van de foto’s beïnvloedt. Jenny van Gompel Fotografie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Er zullen naast Jenny van Gompel Fotografie geen andere professionele fotografen worden ingehuurd. Uiteraard is het de gasten toegestaan te fotograferen maar doen dit zonder de fotograaf te hinderen. Het is niet toegestaan “mee” te fotograferen tijdens de reportage of bij opgezette settings. Indien gasten de fotograaf hinderen waardoor de fotograaf belangrijke momenten mist of niet goed vast kan leggen is de fotograaf hiervoor niet aansprakelijk.